DUT|中文版
You are here: English >> Contact >> Contact

Contact

 

Dean of FVEM

Gang  Li

ligang@dlut.edu.cn

 

 

Secretary of CCP committee of FVEM

Yi  Huang

huangyi@dlut.edu.cn

 

 

Deputy Deans

Chengwei  Wu

cwwu@dlut.edu.cn

Ming  Hong

mhong@dlut.edu.cn

Xiaowei  Gao

xwgao@dlut.edu.cn

Wenbin  Hou

houwb@dlut.edu.cn

Lei  Dai

dailei@dlut.edu.cn

Xiaogang  Zhang

zhangxg@dlut.edu.cn

 

 

Heads of Department/Schools

Dept.  of Engineering Mechanics

Xu  Guo

guoxu@dlut.edu.cn

School  of Naval Architecture

Zhi  Zong

zongzhi@dlut.edu.cn

School  of Automotive Engineering

Ping  Hu

pinghu@dlut.edu.cn

School  of Aeronautics and Astronautics

Zhigang  Wu

wuzhg@dlut.edu.cn

 

 

 

 

For employment questions, contact: fvem@dlut.edu.cn